Общи условия и право на отказ

Общи условия и право на отказ за потребители

Ако поръчате от PURE SKIN FOOD International (English) като краен потребител

Общи условия за бизнес клиенти (B2B)

Ако поръчвате от PURE SKIN FOOD International (English) като част от дейността на бизнес

Общи условия и право на отказ за потребители

Статус 11.07.2024

Ако правите поръчки на www.pureskinfood.bg като потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, настоящите Общи условия, включително нашата политика за отказ (наричани по-долу „ОУ“), формират договорната основа във версията, актуална към момента на поръчката. Ако правите поръчки на www.pureskinfood.bg като част от дейността на компания, се прилагат само приложимите Общи условия за корпоративни клиенти, които могат да бъдат намерени по-долу.

Преглед:

 1. Договорен партньор
 2. Валидност и приемане на тези ОУ
 3. Точност и конфиденциалност на вашите данни във вашия клиентски акаунт и за поръчки на гости
 4. Цени на стоките и разходи за доставка
 5. Абонаменти
 6. Условия за плащане и доставка
 7. Оферта и сключване на договор
 8. Съхранение на текста на договора
 9. Инструкции за анулиране и анулиране
 10. Търговска и законова гаранция
 11. Разпоредби за отговорност
 12. Защита на данните
 13. Приложим закон
 14. Арбитражен съвет и онлайн разрешаване на спорове

Запазваме си правото от време на време да актуализираме тези Общи Условия, за да отразим например промени в нашата политика или поради други оперативни, правни или регулаторни причини.

1) Договорен партньор

www.pureskinfood.bg е уеб магазин от групата магазини niceshops. Групата магазини niceshops е специализирана в дизайна на уеб магазини и логистична обработка в областта на електронната търговия в различни продуктови сегменти. Вашият договорен партньор за поръчки на www.pureskinfood.bg е:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341
Paldau
Австрия

Имейл: bulgaria@pureskinfood.net
Телефон: (+43) 720 303050 5099

(наричани по-долу „ние“ или „нас“).

Езикът, наличен за поръчки, сключване на договори, обслужване на клиенти и друга информация на www.pureskinfood.bg е български.

2) Валидност и приемане на настоящите Общи условия

Всеки път, когато правите поръчка на www.pureskinfood.bg, вие потвърждавате тези общи условия (ОУ), съгласявате се с тях и приемате изключителната им валидност.

Всички бинзес отношения между вас и нас се подчиняват изключително на тези ОУ във версията, приложима към момента на поръчката ви. Отклоненията от настоящите ОУ или всякакви противоречащи им бизнес условия или покупка от ваша страна не стават част от договора - дори и косвено.

Можем едностранно да променяме настоящите ОУ само доколкото това е необходимо за отстраняване на възникнали впоследствие проблеми с еквивалентността или за адаптиране към променени правни или технически рамкови условия. Такова последващо изменение не може да доведе до каквито и да било неблагоприятни последици за вас.

3) Точност и поверителност на вашите данни във вашия клиентски акаунт и при поръчки като гости

Вие носите отговорност, че предоставените от вас данни са пълни и правилни по всяко време.

Имате възможността да се регистрирате на www.pureskinfood.bg с личен клиентски профил или да правите поръчки като гост без клиентски профил.

С клиентски профил можете да актуализирате всички промени в данните си там. Вие носите отговорност за поверителността на вашите данни и защитата им от неоторизиран достъп. Ако подозирате, че вашият достъп до профила или други данни са били използвани неправомерно от неупълномощени лица, трябва незабавно да ни информирате, за да предотвратим евентуална измама.

Запазваме си правото да закриваме клиентски сметки. Това се отнася по-специално за случаите, когато нарушавате приложимото законодателство, договорните споразумения или нашите политики.

4) Цени на стоките и разходи за доставка

Всички цени на стоките, посочени в www.pureskinfood.bg, са общи цени и включват всички данъци, но не включват разходите за доставка, разходите за митническо оформяне и данъците за внос при доставки извън ЕС (освен ако не е посочено друго), както и разходите за монтаж или инсталация. Във всеки случай се прилагат сумите, посочени в момента на поръчката.

От определена стойност на поръчката разходите за доставка могат да отпаднат. Можете да научите повече за разходите за доставка предварително тук. При плащане с наложен платеж доставчикът начислява допълнителна такса за услугата (такса за наложен платеж). Тя ще бъде начислена директно от доставчика.

Преди да завършите поръчката си на www.pureskinfood.bg, можете да видите в обобщението на поръчката информация за всички такси и разходи за доставка.

При доставки извън ЕС е възможно да бъдете обложени с допълнителни вносни мита и данъци, които ще ви бъдат начислени директно от съответния национален митнически орган при пристигане на доставката. Тези разходи се поемат от вас. За доставки до следните държави всички вносни мита и данъци понастоящем вече са включени в крайните ни цени на www.pureskinfood.bg, което означава, че при доставката няма да ви бъдат начислявани допълнителни такси: Великобритания, Швейцария, Лихтенщайн.

В някои случаи може да използваме технически маркетингови мерки на www.pureskinfood.bg, за да ви предложим персонализирани цени или отстъпки въз основа на автоматизирано вземане на решения. В този случай ще бъдете информирани за всяко персонализиране с всяка оферта.

5) Абонаменти

Предлагаме абонаменти за определени стоки. С поръчването на абонамент вие ни инструктирате да доставяме стоките, за които сте се абонирали, на определени интервали (абонаментни доставки). Съответните стоки и разходи за доставка ще бъдат таксувани с всяка абонаментна доставка според избраната от вас опция за плащане.

Всички наши абонаменти са неограничени, без минимален срок и могат да бъдат анулирани от всяка страна по всяко време и без посочване на причина. Анулирането може да бъде направено чрез функцията „Анулиране на абонамента“ в долния колонтитул (footer) на уебсайта или по имейл до bulgaria@pureskinfood.net. Доставките по абонамент, които вече сме започнали да извършваме, преди да получим вашето известие за анулиране, и за които сме ви изпратили съответно потвърждение за доставка, ще бъдат таксувани.

Корекция на цената: Стоките и разходите за доставка могат да бъдат намалени или увеличени при следните условия за бъдещи абонаментни доставки. Запазваме си правото да правим корекции на цените, ако сме засегнати от увеличения или намаления на разходите, които се основават на външни обстоятелства извън нашия контрол. Такива обстоятелства включват по-специално промени в закона, промени в разходите на производители, доставчици, външни доставчици на услуги или подизпълнители, промени в производствените и лицензионните разходи, промени в разходите за хардуера или софтуера, увеличения на заплатите и общи и значителни промени в разходите, дължащи се на икономическа инфлация или дефлация. Промените в цените на стоките се случват само до степента, в която нашите собствени разходи за конкретните стоки се увеличават или намаляват.
Ще бъдете информирани по имейл за предстоящи промени в цените на вашите абонирани стоки своевременно преди следващата ви абонаментна доставка. Можете да възразите срещу предстоящата промяна на цената до края на този период, като анулирате абонамента си. В противен случай обявените промени в цените ще се считат за приети от вас.

6) Условия за плащане и доставка

За поръчки на www.pureskinfood.bg приемаме опциите за плащане, посочени в уеб магазина. Плащането се извършва по посочена от нас сметка. Падежът на нашите вземания започва да тече от момента на получаването на стоките. Ако исковете не бъдат изплатени в рамките на четиринадесет календарни дни, ние имаме право да поискаме законна лихва за просрочие.

Всички доставени от нас стоки остават наша собственост до пълното плащане.

В момента www.pureskinfood.bg доставя до следните държави: Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Германия, Дания, Естония, Испания, Финландия, Франция, Гърция, Хърватия, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Латвия, Малта, Нова Каледония, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Швеция, Словения, Словакия.

Доставката ще бъде извършена до посочения от вас адрес за доставка или станция за вземане на пратки. Имаме право да изпълним поръчката на частични доставки. В този случай ние ще поемем произтичащите от това допълнителни разходи за доставка.

Очакваното време за доставка, което е показано в обобщението на поръчката е приблизително. Ще бъдете информирани за всички ограничения за доставка преди началото на процеса на поръчка на www.pureskinfood.bg. Ако сме възпрепятствани да спазим сроковете за доставка поради форсмажорни обстоятелства (напр. стачки, природни бедствия) или други обстоятелства, за които не носим отговорност, ние ще ви информираме възможно най-скоро. Срокът за доставка се удължава с продължителността на тези събития. Ако доставката стане невъзможна поради обстоятелства, за които ние не носим отговорност, двете страни имат право да се откажат изцяло или частично от договора. Ние ще ви информираме за това незабавно.

Рискът от загуба или повреда на стоките (само тогава) преминава към вас, когато вие или упълномощено от вас трето лице (което не е превозвач) влезе във владение на стоките.

Ако ви бъдат доставени стоки с очевидни транспортни повреди, ви молим незабавно да информирате доставчика за случая и да се свържете с нас. Това служи за подкрепа на нашите искове срещу доставчика на услуги за доставка или за предявяването им пред застрахователната компания. Ако не подадете жалба или не се свържете с нас, това няма последствия за вашите законови гаранционни искове като потребител.

Можем да добавим „безплатни продукти" към вашата поръчка на доброволна основа. Нямате право на безплатни продукти. Ако анулирате договора, те също трябва да бъдат върнати.

7) Оферта и сключване на договор

Всички оферти на www.pureskinfood.bg са необвързващи.

Преди окончателно да завършите поръчката си на www.pureskinfood.bg, в обобщението на поръчката ще имате възможност да проверите за грешки и да ги коригирате, ако е необходимо. С натискането на бутона „Изпращане и плащане“ завършвате поръчката си и правите обвързваща оферта за сключване на договор с niceshops GmbH. При спазване на правото ви на отказ, вие сте обвързани с офертата си за три работни дни. Ние не сме длъжни да приемем тази оферта.

Ние ще потвърдим получаването на вашата оферта на имейл адреса, който сте посочили (потвърждение на получаване на офертата или потвърждение на поръчката). Това потвърждение не представлява приемане на вашата оферта от наша страна. Молим винаги да проверявате коректността на данните за вашата поръчка.

Също така не се счита за приемане на вашата оферта, ако сте избрали опция за плащане, която изисква да платите предварително или която води до незабавно дебитиране от вашата сметка. Това е така, защото искаме да ви предоставим такива опции за плащане като услуга, но може да се окаже невъзможно да приемем вашата оферта, например поради проблеми с доставката или липса на стоките. Ако не приемем вашата оферта, незабавно ще възстановим сумите, които сте платили авансово.

Можем да приемем вашите оферти, като ви изпратим потвърждение за доставка или договор по имейл или като ви изпратим стоките, които сте поръчали. С това приемане на вашата оферта договорът за покупка е сключен.

8) Съхранение на текста на договора

Текстът на договора, т.е. общите условия, приложими към момента на сключването на договора, включително правилата за анулиране и вашата информация относно процеса на поръчка, се съхраняват от нас. Ще получите текста на договора, oтнасящ се за вашата поръчка, на посочения от вас имейл адрес.

9) Право на отказ на крайни потребители

Като потребител(ка) имате законното право да се откажете от този договор в рамките на 14 дни, без да посочвате причина. Законовият срок за отказ започва от деня, в който вие или посочено от вас трето лице, което не е превозвачът, сте получили стоките. Ако сте поръчали стоките като част от една поръчка и тези стоки се доставят поотделно, срокът за отказ започва да тече от деня, в който вие (или посочено от вас трето лице, което не е превозвачът) сте влезли във владение на последните стоки.

При закупуване на нови, неупотребявани стоки на www.pureskinfood.bg ви предоставяме - в допълнение към законовото ви право - удължено право на отказ от договора в рамките на още 16 дни. Следователно за всички нови стоки разполагате с общо 30 дни, за да се откажете от договора. За покупката на етикетирани, употребявани стоки се прилага законовият срок от 14 дни. Етикетираните употребявани стоки, за които се прилага 14-дневният срок за анулиране, се предлагат ясно като "използвани" и ще бъдете информирани за тези обстоятелства и за съответния срок за анулиране отново, преди да завършите поръчката си. Употребявани стоки могат да бъдат само стоки, които вече не са нови поради повече от незначителна употреба в миналото, могат да имат следи от употреба и се предлагат на по-ниска покупна цена от съответните нови стоки.

За да упражни правото на отказ, клиентът трябва да информира изпълнителя чрез ясно формулирано заявление (например писмо, изпратено по пощата, по телефон или имейл) за решението си да се откаже от договора.

Можете да използвате нашия примерен формуляр за отказ за това, но това не е задължително. За упражняване на правото на отказ е достатъчно клиентът да изпрати своето уведомление относно отказа преди изтичане на крайния срок.

Правото на отказ не се отнася за следните договори:

 • Услуги, когато услугата е изцяло предоставена от нас. Въпреки това, само ако ние сме започнали да изпълняваме услугата преди изтичането на срока за отказ съгласно чл. 11 FAGG* въз основа на изрично искане от ваша страна съгласно чл. 10 FAGG* и също или
  • преди началото на предоставянето на услуги, вие сте потвърдили, че ще загубите правото си на отказ при пълно изпълнение на договора или,
  • изрично поискате от нас посещение за извършване на ремонтни дейности,
 • Стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, върху които ние не може да окажем влияние и които могат да настъпят в рамките на срока за отказ.
 • Стоки, които са изработени според спецификациите на клиента или са ясно съобразени с личните нужди (например лични поздравителни картички).
 • Стоки, които могат да се влошат бързо или чийто срок на годност изтича бързо (напр. бързоразвалящи се храни).
 • Стоки в специално запечатана опаковка, която след отваряне не може да бъде върната поради здравословни или хигиенни причини, тъй като опаковката е била повредена.
 • Стоки, които поради своята последователност са неразделно смесени с други стоки.
 • Алкохолни напитки, чиято цена е договорена в момента на сключване на договора, но които не могат да бъдат доставени по-рано от 30 дни след сключването на договора и чиято текуща стойност зависи от колебанията на пазара, върху които ние нямаме влияние.
 • Аудио или видео записи, както и компютърни програми в запечатана опаковка, ако печатът им върху опаковката е отстранен.
 • Книги, вестници или списания, с изключение на абонаментни договори за доставка на такива публикации.
 • Нежилищни услуги по настаняване, транспорт на стоки, наем на моторни превозни средства и доставка на храни и напитки, както и услуги, предоставяни във връзка с развлекателни дейности, при условие че във всеки случай в договора е определено конкретно време или период за изпълнение на договора от niceshops GmbH.
 • Предоставянето на цифрово съдържание, което не трябва да се доставя на физически носител на данни (например изтегляния, електронни книги, ...), ако ние сме започнали да изпълняваме договора преди края на периода за отказ съгласно чл. 11 FAGG* (т.е. цифровото съдържание е било предоставено). Правото на отказ обаче отпада в случаите, в които сте длъжни да извършите плащане по договора, в който също сте
 • се съгласили изрично за началото на изпълнението на договора преди края на периода за отказ,
 • сте потвърдили, че сте наясно, че ще загубите правото си на отказ в резултат на предсрочното изпълнение на договора, и
 • ние сме ви предоставили копие или потвърждение в съответствие с чл. 5 (2) или чл. 7 (3) FAGG*.

*FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz) - Австрийски закон за дистанционните магазини

Освен това нямате право на отказ по отношение на договори за спешни дейности по ремонт или поддръжка, когато изрично сте поискали от нас да ви посети, за да извършите тези дейности. Правото на отказ обаче не е изключено за други услуги, които не сте поискали изрично, или за доставени стоки, които не са непременно необходими като резервни части по време на поддръжката или ремонта.


Последици от анулирането:

Ако ефективно се откажете от този договор, всички плащания, извършени по него, ще ви бъдат възстановени най-късно в рамките на 14 дни от получаването на уведомлението за отказ. Това включва всички платени разходи за външна доставка, но само до размера на най-ниските стандартни разходи за доставка, предложени за вашата поръчка.
За възстановяването на сумата ще използваме същото платежно средство, което сте използвали за първоначалното си плащане. Вие няма да бъдете таксувани за това възстановяване. Можем да откажем да ви възстановим сумата, докато не получим стоките обратно или докато не предоставите доказателство, че стоките са били върнати.

Ще трябва да платите за загубата на стойност на стоките, само ако тази загуба на стойност се дължи на боравене със стоките, което не е необходимо за тестване на тяхното състояние, свойства и функциониране.

Срок за връщане:

Трябва да върнете стоките на адреса за връщане, който ще ви бъде предоставен от нас, не по-късно от 30 дни от деня, в който ни уведомите за прекратяването на този договор. Срокът за връщане е спазен, ако изпратите стоките преди изтичането на 30-дневния срок за връщане.

Разходи за връщане: Ние ще поемем разходите за обратно връщане поради отняма на поръчката при следните условия:

 • ако използвате предоставения от нас етикет за връщане.
 • стоките не изискват връщане от спедитор
 • пратката се изпраща обратно от една от следните държави: Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Германия, Дания, Естония, Испания, Финландия, Франция, Великобритания, Гърция, Хърватия, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Латвия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Швеция, Словения, Словакия.

Това ограничение на държавите е направено по бизнес, правни и логистични причини без дискриминационни намерения.

Подробна информация по темата за обратно връщане можете да намерите тук.

Край на отмяната

10) Гаранция

Законова гаранция:

Освен ако не е посочено друго, общите законови разпоредби за гаранция се прилагат за всички нови, неизползвани стоки (използваните стоки се предлагат ясно като "използвани"). Гаранцията се изключва в случай на дефекти, причинени от клиента. Това важи особено при случаи на неправилно боравене, неправилна експлоатация или неоторизирани опити за ремонт. Не е налице гаранционен дефект, ако стоките станат неизползваеми в рамките на нормално очакваната или естествената им трайност или експлоатационен срок поради използването им по предназначение.

В случай на етикетирани употребявани стоки гаранцията може да бъде намалена до 1 година, доколкото това е допустимо съгласно приложимото законодателство за защита на потребителите. Етикетираните употребявани стоки, които се предлагат с намалена гаранция, се предлагат ясно като "използвани" и ще бъдете информирани за тези обстоятелства и за приложимия гаранционен срок отново, преди да завършите поръчката си. Употребявани стоки могат да бъдат само тези, които вече не са нови стоки поради минала и не само незначителна употреба, могат да имат признаци на употреба и се предлагат на по-изгодна покупна цена от съответните нови стоки.

Не можем да гарантираме, че публикуваните в уеб магазина снимки са идентични с действително доставените стоки.

Гаранция от производителя:

Ако производителите на предлаганите от нас продукти предлагат доброволни гаранции, произтичащите от това права трябва да бъдат предявени директно срещу производителя. Ние не поемаме отговорност въз основа на гаранции на производителя. Като потребител имате право да получите тази гаранция в писмен вид (напр. като приложение към доставката или в инструкциите за употреба) или на друг постоянно достъпен носител на данни (напр. електронна поща).

Вашите законови гаранционни права срещу нас не са ограничени от гаранцията на производителя.

11) Изключване от отговорност

Ние, както и нашите пълномощници, не носим отговорност за вреди, причинени от лека небрежност, при условие че имаме фактическа обосновка и вредата не е настъпила поради нарушение на основните договорни задължения.

Това не се отнася за отговорността за телесни повреди и за исковете по съответния закона за отговорността за вреди, причинени на продукти. Тук се прилагат законовите разпоредби.

Исковете за обезщетение в случай, че доставката стане невъзможна поради обстоятелства, за които не носим отговорност, и се откажем изцяло или частично от договора, се изключват, доколкото можем да докажем, че нямаме вина.

12) Защита на данните

Разпоредбите за защита на данните се съдържат в декларацията за защита на данните.

13) Приложимо право

За всеки договор, сключен чрез www.pureskinfood.bg, австрийското право се счита за договорено и ще се използва като основа на договора, с изключение на конвенцията на ООН за международната продажба на стоки (UN Sales Convention) и референтните стандарти на международното частно право. Този избор на закон обаче не може да доведе до лишаване от защитата, предоставена ви от задължителните разпоредби на вашата страна на пребиваване (съгласно (чл. 6, ал 2 Регламент Рим I)).

14) Помирителен орган и онлайн уреждане на спорове

Подлагаме се на процедура за алтернативно решаване на спорове със следния орган:

https://www.ombudsstelle.at

Потребителите също така имат възможност да се обърнат към платформата на ЕС за онлайн решаване на спорове: https://ec.europa.eu/odr

Можете също така да подадете жалбата си директно до нас на: bulgaria@pureskinfood.net


Общи условия за бизнес клиенти (B2B)

Статус 11.07.2024

Тези общи условия за бизнес клиенти (B2B), наричани по-долу „ОУ“, са изрично насочени към клиенти, които правят поръчки на www.pureskinfood.bg като част от дейността на компания и сключват договори за продажба с niceshops GmbH като бизнес клиент (това също се прилага, ако не разкриете статута си на бизнес клиент при сключването на договора). За тази цел тези ОУ за бизнес клиенти формират договорната основа във версията, актуална към момента на поръчката. За потребителите важат отделни общи условия, които могат да бъдат намерени по-горе на страницата.

Преглед:

 1. Изпълнител
 2. Валидност и приемане на ОУ за бизнес клиенти (B2B)
 3. Точност и конфиденциалност на вашите данни
 4. Цени на стоките и разходи за доставка
 5. Абонаменти
 6. Условия за плащане и доставка
 7. Оферта и сключване на договор
 8. Съхранение на текста на договора
 9. Обратно връщане
 10. Законова и търговска гаранция
 11. Разпоредби за отговорност
 12. Защита на данните
 13. Клауза за разделимост, приложимо право и юрисдикция

Запазваме си правото от време на време да актуализираме тези Общи Условия, за да отразим например промени в нашата политика или поради други оперативни, правни или регулаторни причини.

1) Договорен партньор

www.pureskinfood.bg е уеб магазин от групата niceshops. Групата niceshops е специализирана в дизайна на уеб магазини и логистична обработка в областта на електронната търговия в различни продуктови сегменти. Вашият договорен партньор е:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341
Paldau
Австрия

Номер по ДДС: ATU63964918
Търговски регистър: FN302888z, Landesgericht fuer ZRS Graz

Имейл: bulgaria@pureskinfood.net
Телефон: (+43) 720 303050 5099

(наричани по-долу „ние“ или „нас“).

Езикът, наличен за поръчки, сключване на договори, обслужване на клиенти и друга информация на www.pureskinfood.bg е български.

2) Валидност и приемане на ОУ за бизнес клиенти (B2B)

Сключването на какъвто и да е договор за покупко-продажба с niceshops GmbH означава, че потвърждавате и се съгласявате с тези ОУ (B2B) и приемате тяхното изключително прилагане.

Всички бизнес отношения между вас и нас се уреждат изключително от настоящите ОУ (B2B) във версията, която е в сила към момента на поръчката ви през нашия онлайн магазин www.pureskinfood.bg или, в случай на други сделки за покупка, към момента на нашата оферта. Отклоненията от настоящите ОУ (B2B) или всякакви противоречащи на тях условия за бизнес или покупка от ваша страна не стават - дори и косвено - част от договора, освен ако не е договорено друго по взаимно съгласие в писмена форма. В допълнение се прилагат и нашите разпоредби относно всички ценови листи. Същото важи и в случай, че предварително възразите или отхвърлите тези общи услови за бизнес клиенти (B2B) в писмени поръчки. В допълнение се прилагат и нашите разпоредби относно всички ценови листи.

Можем едностранно да изменяме настоящите ОУ за бизнес клиенти (B2B), доколкото това е необходимо за отстраняване на възникнали впоследствие проблеми с еквивалентността или за адаптиране към промени в правните или техническите рамкови условия.

3) Точност и конфиденциалност на вашите данни

Вие носите отговорност, че всички данни, които предоставяте, са изчерпателни и правилни по всяко време.

За вашите поръчки на www.pureskinfood.bg е необходимо да създадете клиентски профил и да въведете своя валиден номер по ДДС (английски: VAT), за да потвърдите своя бизнес статус. Ако не бъде посочен идентификационен номер по ДДС, вашата поръчка ще бъде третирана като потребителска сделка за данъчни цели.

Трябва да ни информирате за всякакви промени в данните си или можете да ги актуализирате сами в клиентския си профил. Вие носите отговорност за запазване на поверителността на данните за достъп и за защитата им от достъп на неупълномощени лица. Ако подозирате злоупотреба с вашия достъп или други данни от неоторизирани лица, ние трябва да бъдем информирани незабавно, за да можем да предотвратим случаи на измама.

Запазваме си правото да затваряме клиентски профили. Това важи по-специално в случай, че нарушите приложимото законодателство, договорните споразумения или нашите условия.

4) Цени на стоките и разходи за доставка

Всички цени на стоките, посочени на www.pureskinfood.bg, са общи цени и включват всички данъци, но не включват разходите за доставка или такса за монтаж или инсталиране. Във всеки случай се прилагат сумите, посочени в момента на поръчката.

Над определена стойност на поръчката разходите за доставка могат да отпаднат. Можете да научите повече за разходите за доставка предварително тук. При плащане с наложен платеж доставчикът начислява допълнителна такса за услугата (такса за наложен платеж). Тя ще бъде начислена директно на вас при доставката.

Преди да завършите поръчката си на www.pureskinfood.bg, можете да намерите информация в обобщението на поръчката относно всички цени и разходи за доставка.

При доставки извън ЕС може да се прилагат допълнителни митнически такси, които ще бъдат начислени директно от съответния митнически орган. За доставки до следните държави всички мита понастоящем вече са включени в крайните ни цени, което означава, че при доставката няма да бъдат начислявани никакви такси: Великобритания, Швейцария, Лихтенщайн.

В някои случаи може да използваме технически маркетингови мерки на www.pureskinfood.bg, за да ви предложим персонализирани цени или отстъпки въз основа на автоматизирано вземане на решения. В този случай ще бъдете информирани за всяко персонализиране във всяка оферта.

5) Абонаменти

Предлагаме абонаменти за определени стоки. Поръчвайки абонамент, вие ни инструктирате да ви доставяме абонираните стоки на определени интервали от време (абонаментни доставки). Съответните стоки и разходите за доставка ще бъдат начислявани при всяка абонаментна доставка в съответствие с избрания от вас начин на плащане.

Всички наши абонаменти са валидни за неопределен период от време, без минимален срок и могат да бъдат прекратени от всяка от страните по всяко време и без да се посочват причини. Анулирането може да бъде направено чрез функцията "Анулирайте договорите за абонамент тук" в долната част на уебсайта или по електронна поща на адрес: bulgaria@pureskinfood.net. Абонаментните доставки, чието изпълнение вече е започнато и чието потвърждение за доставка е изпратено, преди да получим заявката за отмяна, все пак ще бъдат таксувани.

Корекция на цените: Разходите за стоки и доставка могат да бъдат намалени или увеличени за бъдещи доставки при следните условия. Запазваме си правото да коригираме цените, ако сме засегнати от увеличение или намаление на разходите, които се дължат на външни обстоятелства извън нашия контрол. Такива обстоятелства включват по-специално промени в законодателството, промени в разходите на производители, доставчици, доставчици на транспортни услуги, външни доставчици на услуги или подизпълнители, промени в разходите за производство и лицензиране, промени в разходите за хардуер или софтуер, изисквани от нас, увеличение на заплатите и общи и значителни промени в разходите поради икономическа инфлация или дефлация. Промени в цената на стоките ще бъдат направени само дотолкова, доколкото нашите собствени разходи за конкретните стоки се увеличават или намаляват.

За предстоящите промени в цените на абонираните стоки ще бъдете уведомени по имейл своевременно преди следващата доставка на абонамента. Можете да възразите срещу предстоящата промяна на цената до края на този период, като прекратите абонамента си. В противен случай обявените промени в цените се считат за приети от вас.

6) Условия за плащане и доставка

За поръчките на www.pureskinfood.bg приемаме методите за плащане, изброени в уеб магазина. За всички поръчки можем да запазим определени минимални стойности на поръчките. Плащането се извършва по посочената от нас сметка във всеки отделен случай. Всички суми по фактурите са дължими на датата на сключване на договора, освен ако не е посочено друго. В случай на просрочване на плащането имаме право да претендираме за законна лихва за забава. Задължението ни за изпълнение се спира по време на срока на неизпълнението на задължението за плащане.

Правото на прихващане е изключено. Всички доставени от нас стоки остават наша собственост до пълното изплащане на дължимата сума, включително всички свързани с нея допълнителни вземания. Всяка (допълнителна) продажба, залагане и други подобни на стоките преди пълното им заплащане изисква нашето предварително съгласие.

www.pureskinfood.bg понастоящем доставя в следните държави: Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Германия, Дания, Естония, Испания, Финландия, Франция, Гърция, Хърватия, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Латвия, Малта, Нова Каледония, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Швеция, Словения, Словакия.

Доставката ще бъде извършена на посочения от вас адрес за доставка или пощенска станция за получаване на стоките. Имаме право да изпълним поръчката на частични доставки. В този случай ние ще поемем всички допълнителни разходи за доставка, възникнали в резултат на това.

Определеното време за доставка е приблизително. Ще бъдете информирани за евентуални ограничения на доставката преди началото на процеса на поръчка на www.pureskinfood.bg. Ако сме възпрепятствани да спазим сроковете за доставка поради форсмажорни обстоятелства (напр. стачки, природни бедствия) или други обстоятелства, за които не носим отговорност, ще ви информираме за това възможно най-скоро. В такива случаи срокът за доставка ще бъде удължен с продължителността на тези събития. Ако доставката стане невъзможна поради обстоятелства, за които не носим отговорност, и двете страни имат право да се откажат изцяло или частично от договора, ние ще ви информираме за това незабавно. Ако надвишим очакваната дата на доставка с три седмици поради обстоятелства, за които сме отговорни, можете да ни определите разумен гратисен период. Ако не извършим доставката в рамките на този гратисен период, можете да се откажете от договора.

Рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху вас, когато стоките бъдат предадени на доставчика. Ако ви бъдат доставени стоки с очевидни транспортни повреди, трябва да направите рекламация пред доставчика на услугата за доставка.

Ако не приемете доставката на стоките, както е договорено (неизпълнение на задължението за приемане), ние имаме право да съхраняваме стоките срещу такса за съхранение в размер на 0,1% от брутната стойност на фактурата за календарна година или част от нея или да предприемем съдебно отговорно пазене на стоките за ваша сметка и на ваш риск.

7) Оферта и сключване на договор

Всички наши предложения са необвързващи.

Преди да направите поръчката си на www.pureskinfood.bg, можете да проверите данните си в обобщението на поръчката за евентуални грешки и да ги коригирате, ако е необходимо. С натискането на бутона "Изпращане и плащане" вие завършвате подлежащата на плащане поръчка, и по този начин отправяте обвързваща оферта за сключване на договор с нас. Ние ще потвърдим получаването на вашата оферта на имейл адреса, който сте посочили (разписка или потвърждение на поръчката). Това потвърждение все още не представлява приемане на вашата оферта от наша страна. Моля, проверете достоверността на данните за вашата поръчка.

Вие сте обвързани с офертите си за седем работни дни. Ние не сме задължени да приемем вашите оферти.

Също така не се счита за приемане на вашата оферта, ако сте избрали опция за плащане на www.pureskinfood.bg, чрез която плащате предварително или която води до незабавна транзакция или дебит на сметката. Това е така, защото желаем да ви предоставим такива опции за плащане като услуга, но може да се окаже невъзможно да приемем вашата оферта, например поради проблеми с доставката или липса на стоките. Ако не приемем вашата оферта, незабавно ще възстановим сумите, които сте платили авансово.

Ние можем да приемем вашите оферти, като потвърдим покупката ви по имейл (потвърждение за поръчка или изпращане) или като ви изпратим стоките, които сте поръчали. С приемането на вашата оферта договорът за покупка се счита за сключен.

8) Съхранение на текста на договора

Текстът на договора, т.е. общите условия (B2B), приложими към момента на сключването на договора, както и информацията ви за процеса на поръчка на www.pureskinfood.bg, се запазват от нас. Ще получите текста на договора, отнасящ се за вашата поръчка, на посочения от вас имейл адрес.

9) Обратно връщане

Не съществува законово или договорно право на отказ.

Връщанията, които не са направени в рамките на гаранционен срок, ще се приемат само с предварително писмено одобрение.

(Частично) възстановяване на сумата зависи от състоянието на върнатите стоки. Стоките с изтекъл срок на годност или развалени стоки няма да бъдат приети обратно или заменени.

10) Законова и търговска гаранция

Законова гаранция: Законовите разпоредби се прилагат със следните ограничения.

Стоките трябва да бъдат прегледани в рамките на 14 календарни дни от доставката за евентуални дефекти, които могат да бъдат идентифицирани и, ако е необходимо, рекламацията трябва да бъде направена незабавно. В противен случай стоките се считат за одобрени и вече не могат да се предявяват законови претенции. Законовият гаранционен срок за по-късно възникнали неоткриваеми дефекти е 1 година, като тези дефекти трябва да бъдат докладвани веднага след откриването им. Съответната тежест на доказване се прехвърля върху вас 14 дни след доставката.

Ние си запазваме правото да избираме свободно между законовите гаранционни средства, въпреки че ще се постараем да постигнем споразумение с вас. Ако първият ни опит за отстраняване на дефекта е неуспешен, имате право да прекратите договора.

Гаранцията за дефекти, причинени от вас, се изключва. Това важи особено в случай на неправилно боравене, неправилна работа или опити за неоторизиран ремонт. Всякаква гаранция е изключена за стоки втора употреба и B-стоки. Етикетираните употребявани стоки, при които гаранцията е изключена, се предлагат ясно като "употребявани" и ще бъдете информирани отново за тези обстоятелства, преди да завършите поръчката си на www.pureskinfood.bg. Няма гаранционен дефект, ако стоките станат неизползваеми в рамките на тяхната очаквана или естествена издръжливост или продължителност на живота поради предназначението им. Не гарантираме, че публикуваните в уеб магазина снимки са идентични с действително доставените стоки. Отклонения в размерите, съдържанието, материалите, теглото или цветовите нюанси, причинени от производството, са допустими в рамките на допустимите отклонения, обичайни в индустрията.

Ако препродадете стоките на потребители и по този начин им предоставите законова гаранция, вашето право на регресен иск срещу нас зависи от горните условия.

Търговска гаранция: Доколкото производителите на предлаганите от нас стоки предлагат доброволни гаранции, всички искове, произтичащи от това, трябва да бъдат предявени директно срещу производителя. Ние не поемаме отговорност въз основа на търговски гаранции.

11) Разпоредби за отговорност

Ние носим отговорност само за щети, които ние или наши представители са причинили умишлено или поради груба небрежност. Вие носите тежестта на доказване за наличието на груба небрежност.

Доколкото е законно допустимо, обезщетението е ограничено до типично предвидимите щети. Обезщетение за последващи щети и пропуснати ползи е изключено.

Това не се отнася за отговорност за телесна повреда и искове по Закона за отговорността за продуктите. Тук се прилагат законовите разпоредби.

12) Защита на данните

Разпоредбите за защита на данните могат да бъдат намерени в нашата декларация за защита на данните.

13) Клауза за разделимост, приложим закон и юрисдикция

Ако отделни разпоредби на този договор са неприложими или станат безпредметни или неприложими след сключването на му, валидността на останалата част от договора остава незасегната, доколкото това е законово допустимо.

За всеки договор, сключен чрез www.pureskinfood.bg, както и други договори за продажба с niceshops GmbH, се прилага австрийското законодателство, с изключение на закона за продажбите на ООН и референтните норми на международното частно право, както е договорено и основано. Мястото на изпълнение е седалището на niceshops GmbH. Изключителното място на юрисдикция е Грац, Австрия.