Анулиране на абонамента

Можете лесно да прекратите абонамента си, като използвате формата по-долу. Просто въведете своите данни.

icon

icon Можете да ги намерите в изпратените ви фактури. Затворете бележката

icon

icon Името на продукта или референтния номер на абонамента можете да намерите в потвърждението на поръчката си или в клиентския си профил, ако имате такъв. Затворете бележката

Вид анулиране:

Вече не проявявате интерес към абонамента? Имате право на редовно прекратяване по всяко време – без посочване на причина и без обвързващ период.

Имате право на извънредно прекратяване на абонамента, например ако желаем да променим нашите Общи условия на ползване относно вашия абонамент или цените на вашия абонамент. В такъв случай ще бъдете информирани за това 45 дни предварително по имейл.

icon

icon Можете да ги намерите в изпратените ви фактури. Затворете бележката